Jag har blivit diskriminerad när jag sökte till en utbildning. Kan jag lämna in ett tips eller klagomål om det till DO?

Jag har blivit diskriminerad när jag sökte till en utbildning. Kan jag lämna in ett tips eller klagomål om det till DO?

Ja, de flesta utbildningar omfattas av diskrimineringsförbudet

Tänk på att diskriminering innebär att du har blivit missgynnad och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsförbudet inom utbildningsområdet

Om det inte handlar om diskriminering utan någon annan felaktig behandling kan det vara en fråga för till exempel Skolinspektionen eller Övedrklagandenämnden för högskolan.

Vänd dig till rätt instans

Tillbaka till toppen