Mitt barn blir utsatt för trakasserier och skolan gör inget åt det. Vad kan jag göra?

Om ditt barn kränks av andra elever eller skolpersonal är det viktigt att berätta det för någon på förskolan eller skolan, till exempel en lärare eller rektorn.

När skolan får information att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier och andra kränkningar är skolan skyldig att agera. Skolan ska utreda händelserna och om det behövs även genomföra åtgärder för att trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkningar inte ska förekomma.

Skolans (utbildningsanordnarens) ansvar för att stoppa trakasserier och sexuella trakasserier

Om skolan inte utreder eller åtgärdar situationen kan du kontakta DO eller Barn- och elevombudet (BeO).

Om det handlar om sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kan du lämna in ett tips eller klagomål till DO.

Om det handlar om andra typer av kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrund kan du göra en anmälan till BeO.

Tillbaka till toppen