RSS

Frågor om andra samhällsområden

Får en krog ha olika åldersgränser för kvinnor och män?

Nej. Nattklubbar och andra ställen som serverar alkohol får sätta nedre åldersgränser för sina gäster men man får inte göra skillnad på kvinnor och män.

Ja, diskrimineringslagen innehåller ett antal undantag från förbudet mot diskriminering som har samband med ålder. Det kan till exempel vara tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Avgifter för kollektivtrafik och museer är exempel på vad som bedöms vara sådan tillåten särbehandling.

Frisörsalonger får inte ha olika pris för kvinnor och män för samma behandling, exempelvis klippning. Lagen kräver inte enhetstaxa hos frisörer men prissättningen får inte utgå från kön. Det finns frisörer som till exempel har varierande pris för olika hårlängder medan andra frisörer tar betalt efter hur lång tid behandlingen tar. Detta är däremot tillåtet enligt lagen. 

Ja, diskrimineringslagen innehåller ett antal undantag från förbudet mot diskriminering som har samband med ålder. När det gäller bland annat studiestöd är det tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder, om krav på viss ålder är angivet i annan lag.

CSN utgår från studiestödslagen som sätter åldersgränser för rätten till studiestöd.

Ja, det är upp till hyresvärden att välja hur hen förmedlar sina bostäder, så länge det inte sker på ett diskriminerande sätt.

Till exempel får hyresvärdar inte:

  • välja bort bostadssökande av skäl som har samband med en diskrimineringsgrund.
  • ha sådana krav som indirekt diskriminerar någon.
  • trakassera bostadssökande.
  • instruera en anställd att diskriminera någon.

Se vår guide mot diskriminering vid uthyrning av bostad

Tillbaka till toppen