RSS

Vanliga frågor till DO

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss. Frågorna har delats in i olika frågeområden, som till exempel bristande tillgänglighet, sexuella trakasserier i arbetslivet och föräldraledighet. På den här sidan ser du ett urval av frågor och svar från de olika områdena och du hittar alla inom ett visst område via menyn.

Arbetsgivare ska

 • fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.
 • främja en jämn könsfördelning
 • ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (bestraffning)
 • genomföra årliga lönekartläggningar.

Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagare. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera arbetet löpande, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs.

Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning och hur samverkansskyldigheten fullgörs vid lönekartläggningen.

Det korta svaret är nej. Arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet inträder så fort arbetsgivaren får kännedom, oavsett samtycke. Dock kan den utsattes önskemål påverka hur arbetsgivaren ska utreda och åtgärda situationen.

Det är viktigt att fråga den som känner sig utsatt varför hen inte vill att arbetsgivaren utreder. Kan det vara på grund av påtryckningar?

 1. Säg ifrån. Sexuella trakasserier är aldrig okej, men om det inte kan anses uppenbart för personen som utsätter dig att du upplever att handlingen är kränkande behöver du markera att hen går över gränsen.
 2. Berätta för chefen eller någon annan i arbetsledande ställning- din arbetsgivare har en skyldighet att agera så fort denne får veta att någon på arbetsplatsen upplever sig utsatt för sexuella trakasserier. Om det är chefen som trakasserar eller om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att trakasserierna ska upphöra så kan du anmäla det till facket. Om du vill, ta med dig en facklig företrädare eller någon annan på arbetsplatsen som du litar på.
 3. Anteckna. Skriv ner vad som hänt och när — det kan bli lättare att bli trodd och hjälpa dig att minnas tid, plats och andra saker som kan stärka din berättelse.
 4. Dröj inte. Försök att inte vänta för länge med en eventuell anmälan eftersom det blir svårare att åtgärda en situation ju längre tid som går.

Om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att stoppa trakasserierna så ska du i första hand vända dig till ditt fack för att få hjälp.

Du kan även lämna ett tips eller klagomål till DO.

Vad innebär tips och klagomål till DO?

Ja, diskrimineringslagen innehåller ett antal undantag från förbudet mot diskriminering som har samband med ålder. Det kan till exempel vara tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Avgifter för kollektivtrafik och museer är exempel på vad som bedöms vara sådan tillåten särbehandling.

Titta i vår rapport "Sammanställning av anmälningar som inkommit till DO 2015–2019"

Eller i DO:s årsredovisningar.

Fördjupad kunskap om anmälningar till DO finns även i våra andra rapporter som du hittar under Publikationer, se till exempel:


Delar av mönster 

Mötas av hinder

Upplevelser av diskriminering

Antalet anmälningar, tips och klagomål varierar vanligtvis från år till år. Just eftersom mörkertalen troligen är stora kan vi inte dra slutsatsen att diskrimineringen i samhället följer samma upp och nedgångar som antalet tips och klagomål till DO.

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier av din kollega är det viktigt att berätta det för din arbetsgivare. Du kan vända dig till någon på arbetsplatsen som representerar arbetsgivaren, till exempel en chef eller arbetsledare.

Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier är arbetsgivaren enligt diskriminerignslagen skyldig att agera. Arbetsgivaren ska utreda händelserna och vid behov genomföra åtgärder för att trakasserier eller sexuella trakasserier i framtiden.

Om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att utreda eller åtgärda kan du i första hand till göra en anmälan till ditt fackförbund. Enligt lagen har facket rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Du kan även lämna ett tips eller klagomål till DO.

En arbetsgivare är exempelvis det företag, den myndighet eller den kommun där

 • arbetstagaren är anställd
 • en arbetssökande eller en praktikant söker jobb eller praktik
 • inhyrda arbetstagare arbetar.

En person i arbetsledande position likställs med arbetsgivaren.

Lämna tips och klagomål via vårt webbformulär.

Lämna ditt tips eller klagomål 

Blankett i word eller pdf

Om du inte kan fylla i formuläret kan du beställa en blankett i word eller pdf. Vi kommer då skicka formuläret till dig per mejl eller post. Kom ihåg att skriva din adress i beställningen om du vill att vi ska posta den till dig.

Beställ blankett

Muntligt eller via förmedlingstjänst

Du kan även kontakta oss på andra sätt - till exempel om du har en funktionsnedsättning och på grund av tillgänglighetskäl inte har möjlighet att använda formuläret eller skriva till oss via mejl. Det kan vara via telefon eller genom att kontakta oss med hjälp av en förmedlingstjänst. För mer information ring vår växel på 08-120 20 700.

Tillbaka till toppen