RSS

Skrivelser till regeringen

Om DO vill uppmärksamma regeringen på något problem och föreslå en förändring kan DO skriva direkt till regeringen. Det kan handla om att föreslå en lagändring eller utredning av en fråga.

Tillbaka till toppen