Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skrivelser

Om DO vill uppmärksamma regeringen på något problem och föreslå en förändring kan DO skriva direkt till regeringen. Det kan handla om att föreslå en lagändring eller utredning av en fråga. DO kan också skriva direkt till en annan myndighet, för att exempelvis uppmärksamma den på en fråga.