Viss kompletterande nationell reglering för utfärdande av digitala covid-bevis

Remissvar 10 juni 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslaget i ovanstående promemoria. DO har med utgångspunkt i myndighetens uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut (LED 2021/314) i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av experten Tarik Qureshi. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen