Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Remissvar på SOU 2020:54, 8 januari 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO ser positivt på det kompletterande förslaget om uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall.

Beslut i detta ärende (LED 2020/506) har fattats av enhetschef Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Björn Brodin.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Björn Brodin, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen