Fri hyressättning vid nyproduktion

Remissvar på SOU 2021:50, 1 juli 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2021/318 ) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk, stabschefen Lovisa Strömberg samt sektionschefen Cecilia Narby deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen