Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

Remissvar på SOU 2021:7, 31 mars 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkandet.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2021/75) har fattats av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredare Ammar Makboul. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen för utvecklings- och analysenheten Lovisa Strömberg, sektionschefen för utvecklingssektionen Cecilia Narby och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Ammar Makboul, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen