Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Remissvar 24 maj 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade direktivförslag.

DO avstår från att lämna några synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2021/229) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från internationella samordnaren Antonia Hultin.

Lovisa Strömberg, stabschef

Tillbaka till toppen