Skolverkets förslag till förändrade ämnesplaner och programstrukturer

Remissvar 13 oktober 2020

Skolverkets diarienummer 6.1.1-2018:1352

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ett antal förslag som rör olika gymnasieprogram. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på dessa förslag.

Förslagen avser

 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:50) om kurser för ekonomiprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:40) om kurser för el- och energiprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:42) om kurser för handels- och administrationsprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för hantverksprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:58) för ämnet försäljning och kundservice i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • ändring i Skolverkets föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:59) för ämnet handel i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • ändring i Skolverkets föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:60) för ämnet information och kommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • upphävande av Skolverkets föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:62) för ämnet näthandel och ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/399) har fattats av Lars Lindgren, efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lars Lindgren, tf. enhetschef Utvecklings- och analysenheten

Tillbaka till toppen