Skolverkets förslag till ändringar av föreskrifter

Skolverkets förslag till ändringar av föreskrifter som ingår i Skolverkets författningssamling (SKOLFS) avseende ändringar i ämnesplaner för systemkunskap och industrirör svets VVS samt vilka kurser som får erbjudas inom VVS- och fastighetsprogrammet.

Remissvar på Skolverkets Dnr: 6.1.1-2017:803, 25 augusti 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020/326) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för Utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers, utredare

Tillbaka till toppen