Skolverkets förslag till ändringar av föreskrifter

Skolverkets förslag till ändringar av föreskrifter som ingår i Skolverkets författningssamling (SKOLFS) avseende ändringar i ämnesplaner för systemkunskap och industrirör svets VVS samt vilka kurser som får erbjudas inom VVS- och fastighetsprogrammet.

Remissvar på Skolverkets Dnr: 6.1.1-2017:803, 25 augusti 2020
Tillbaka till toppen