Inkomstpensionstillägg

Remissvar på Ds 2020:7, 8 juni 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över promemorian Inkomstpensionstillägg. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/151) har fattats av Carolina Stiwenius efter utredning och förslag från Berit Hamrén.

Carolina Stiwenius, sektionschef, rättsenheten

 

Den remitterade promemorian

Tillbaka till toppen