Ändringar i flera av Skolverkets föreskrifter

Remissvar på Skolverkets Dnr 6.1.1 – 2020:431, 29 april 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över de förslag till ändringar i flera föreskrifter inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, gymnasiesärskolan samt särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på dessa förslag.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/197) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers
Utredare

Tillbaka till toppen