Förslag om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:147) om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskola

Remissvar på Skolverket 2019:879, 24 mars 2020

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över de ovan nämnda förslagen. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/145) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers, utredare

Tillbaka till toppen