Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Remissvar 19 november 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/468) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från experten Tarik Qureshi. I den slutliga handläggningen har också chefen för rättsenheten Annelie Sjöberg, tillförordnade chefen för utvecklings- och analysenheten Lars Lindgren och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

 

Tillbaka till toppen