En sjukförsäkring anpassad efter individen

Remissvar på SOU 2020:26, 21 augusti 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/226) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från experten Lars Lindgren.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

 

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen