Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Remissvar på Ds 2019:209, 7 november 2019

DO avstår från att lämna synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/424) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också sektionschef Cecilia Narby deltagit.

Lovisa Strömberg, chef för Utvecklings- och analysenheten

Olle Andersson Brynja, utredare

 

Tillbaka till toppen