Skolverkets förslag till ändringar i handels- och administrationsprogrammet samt förslag avseende försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan

Remissvar på (Dnr 2018:01352) och (Dnr 2018:01576) , 5 februari 2019

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Av examensmålen för försäljnings- och serviceprogrammet och för försöksverksamheten på ekonomiprogrammet framgår att utbildningarna ska belysa juridiska kunskaps- och ansvarområden som är relevanta för handel och företagande. DO vill framhålla kunskaper om diskrimineringslagen (2008:567) som betydelsefulla i detta sammanhang. Det handlar såväl om kunskap om diskrimineringsförbudet inom exempelvis samhällsområdena arbetsliv samt varor och tjänster som om aktiva åtgärder.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, Chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers, Utredare

Tillbaka till toppen