Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

Remissvar på U2019/00343/S, 27 mars 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över remisspromemorian Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2019/75) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Sara Lemouré.

Peter Wråke
Enhetschef

Sara Lemouré
Utredare

Den remitterade remisspromemorian

Tillbaka till toppen