Promemoria Förbättrat grundskydd för pensionärer

Remissvar på S2019/00462/SF , 27 mars 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2019/70) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Anna Fritshammar.

Peter Wråke
Enhetschef

Anna Fritshammar
Utredare

Den remitterade promemorian

Tillbaka till toppen