Förslag till föreskrifter om nationella kartläggningsmaterial i förskoleklass samt förslag till föreskrifter om ändringar i Skolverkets föreskrifter om nationella bedömningsstöd i årskurs 1

Remissvar 29 april 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/204) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för Utvecklings- och analysenheten

Ulrika Bertilsson, utredare

Tillbaka till toppen