Förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2018:19) om ämnesplan för ämnet processteknik – kemi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Remissvar på SKOLFS 2018:19, 25 april 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/185) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för Utvecklings- och analysenheten

Ulrika Bertilsson, utredare

Tillbaka till toppen