Förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner

Remissvar 11 oktober 2019

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovan nämnda förslag. DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för myndighetens verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2019/403) har fattats av chefen för Utvecklingssektionen Cecilia Narby efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson.

Cecilia Narby
Sektionschef Utvecklingssektionen

Ulrika Bertilsson
Utredare

Tillbaka till toppen