Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:32) om ansökan om riksidrottsgymnasium

Remissvar på (Dnr 6.1.2–2019:525), 9 april 2019

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:32) om ansökan om riksidrottsgymnasium.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/170) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers
Utredare

Tillbaka till toppen