Bilstöd – Ökade möjligheter till anpassning

Remissvar på S2019/03812/FST, 7 november 2019

DO avstår från att lämna synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/395)  har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också sektionschef Cecilia Narby deltagit.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Olle Andersson Brynja, utredare

 

Tillbaka till toppen