Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd

Remissvar på SOU 2019:19, 5 september 2019

Diskrimineringsombudsmannen har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/288) har fattats av Annika Höög efter utredning och förslag från Emily Diab.

Annika Höög, tf enhetschef rättsenhet arbetsliv

Emily Diab, utredare

Tillbaka till toppen