Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Remissvar på Dnr 2019/00097/L7, 6 februari 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats yttra sig över promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2019/32) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Sofie Hellström.

Peter Wråke, Enhetschef

Sofie Hellström, Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen