Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

Remissvar på Ds 2018:23, 31 augusti 2018

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag och ansvarsområde inga synpunkter på innehållet i promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/329) har fattats av enhetschefen Peter Wråke efter utredning och förslag från juristen Patricia Isakson Rivas.

Peter Wråke, enhetschef

Patricia Isakson Rivas,  jurist

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen