Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system

Remissvar på U2017/04843/GV, 23 januari 2018

Diskrimineringsombudsmannen har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2017/562) har fattats av enhetschef Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ammar Makboul. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg, enhetschef, utvecklingsenheten

Ammar Makboul, utredare, utvecklingsenheten

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen