Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

Remissvar på DS 2018:7 , 23 april 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående departementspromemoria.

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de förslag som presenteras i departementspromemorian.
Beslut i detta ärende (LED 2018/120) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Mira Hjelm Östh.

Peter Wråke, enhetschef rättsenhet arbetsliv

Mira Hjelm Östh, jurist/utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen