Förslag till omklassificering av ämnet design inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Remissvar på Skolverket Dnr 2017:1379, 5 april 2018

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende (LED 2018/138) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare

Tillbaka till toppen