Förslag till nya föreskrifter och ändring i Skolverkets föreskrifter

Remissvar på Skolverket Dnr 6.1.1–2017:803, 21 maj 2018

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende (LED 2018/206) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare

Tillbaka till toppen