Förslag till ändringsföreskrifter om nationella bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan

Remissvar på Dnr 2018:751, 29 maj 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss.

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. Givet detta välkomnar DO förslagen i remissen, som DO bedömer kan bidra till att stärka elevers tillgång till en likvärdig utbildning.

Beslut i detta ärende (LED 2018/218) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare

Tillbaka till toppen