Förslag gällande stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande

Remissvar på Skolverket Dnr 2017:1501, 9 februari 2018

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende (LED 2018/47) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare

Tillbaka till toppen