Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar

Remissvar på SOU 2018:50, 15 oktober 2018

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018:324) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.  

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen