En andra och en annan chans – ett komvux i tiden

Remissvar på SOU 2018:71, 4 december 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats yttra sig över ovanstående slutbetänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i redovisningen.

Beslut i detta ärende (LED 2018/383) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Olle Andersson Brynja. utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen