Ekonomistyrningsverkets förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd

Remissvar 2 oktober 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats yttra sig om ovanstående förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd.

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de förslag som presenterats.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/388) har fattats av Agneta Broberg efter föredragning av Cecilia Andersson. I handläggningen har också Katarina Rydberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Cecilia Andersson, redovisningsekonom

Tillbaka till toppen