Snabbare omval och stärkt skydd för valhemligheten

Remissvar på SOU 2016:71, 24 januari 2017

DO har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO har inget att erinra mot förslagen. DO instämmer i uppfattningen att en ny valskärm måste vara tillgänglig för alla väljare och inte får försvåra röstandet för personer med funktionsnedsättning.

Beslut i detta ärende (LED 2016/392 ) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Carl Lind.

Rickard Appelberg, enhetschef för rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Carl Lind, utredare

Tillbaka till toppen