Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Remissvar på Dnr 2017:258, 18 maj 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende (LED 2017/210) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Magdalena Sievers, utredare

 

Tillbaka till toppen