SAKNAD! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

Remissvar på SOU 2016:94, 8 maj 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. Diskrimineringsombudsmannen (DO) avgränsar yttrandet till frågor av relevans utifrån myndighetens verksamhetsområde.

DO tillstyrker betänkandet och välkomnar särskilt att utredningen har belyst frånvaroproblematiken ur ett diskrimineringsrättsligt perspektiv, och att utredningen dessutom signalerat vikten av att utbildningsanordnare arbetar med aktiva åtgärder för att inom en verksamhet, som en närvarofrämjande åtgärd, motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/125) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, Chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen