Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Remissvar på U2017/03537/GV, 27 november 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de förslag som lämnas i ovan nämnd promemoria.

Beslut i detta ärende (LED 2017/401) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Magdalena Sievers, utredare

Tillbaka till toppen