Nya ungdomspåföljder

Remissvar på Ds 2017:25, 18 september 2017

Diskrimineringsombudsmannen har inte några synpunkter på departementspromemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2017/347) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Andreas Lindholm.

Rickard Appelberg
Enhetschef

Andreas Lindholm
Utredare

Tillbaka till toppen