ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete

Remissvar på Ds 2017:10 , 21 juni 2017

Diskrimineringsombudsmannen, DO, välkomnar förslaget om att riksdagen ska godkänna ratifikation av ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. DO har utifrån sitt uppdrag inga övriga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende (LED 2017/189) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från utredaren Annika Höög.

Peter Wråke
Enhetschef rättsenhet arbetsliv

Tillbaka till toppen