Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Remissvar på dnr S2017/01743/SF, 17 maj 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende (LED 2017:168) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Evalena Ödman.

Peter Wråke, Chef för Rättsenhet arbetsliv

Evalena Ödman, Utredare

Tillbaka till toppen