Förslag till ändringar av ämnesplan för ämnet karosseriteknik och ämnesplan för ämnet lackeringsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Remissvar på Dnr 2016:1758, 22 mars 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson
Utredare

Tillbaka till toppen