Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter för grundsärskola och specialskola

Skolverkets föreskrifter om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden, om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan, samt om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Remissvar på SKOLFS 2011:28, SKOLFS 2011:56, SKOLFS 2011:66, SKOLFS 2012:18 och SKOLFS 2012:19, 1 augusti 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen till ändringar i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2011:28, SKOLFS 2011:56 och SKOLFS 2011:66.

DO vill dock generellt betona vikten av att säkerställa att it-miljön i skolan är tillgänglig på ett sätt som möter elevernas individuella behov och förutsättningar.
Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare

 

Tillbaka till toppen