Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Remissvar på SOU 2016:70 , 20 februari 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2016/435) har fattats av enhetschefen Rickard Appelberg efter utredning och förslag från utredaren Linnea Sigeman. I den slutliga handläggningen har också utredaren Eva Nikell deltagit.

Rickard Appelberg, Enhetschef, rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Linnea Sigeman, Utredare

Tillbaka till toppen