Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå

Remissvar på SOU 2017:20, 19 maj 2017

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över förslaget.

DO har inga invändningar mot förslagen som syftar till att underlätta för sökanden från grupper som i dag inte har likvärdiga chanser att nå behörighet till högskolestudier. Myndigheten vill dock lyfta vikten av att beakta ett diskrimineringsperspektiv vid genomförandet av de eventuella regelförändringarna, exempelvis vad gäller de språkkrav som ställs vid utformningen av högskoleprovet och det nationella behörighetsprovet.

Beslut i detta ärende (LED 2017/176)har fattats av diskrimineringsombudsman Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Patrik Edgren. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Lovisa Strömberg, Rickard Appelberg, chefsjuristen Mattias Falk och utredaren Gustav Staaf, deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Patrik Edgren, utredare

Tillbaka till toppen